geluid

Geluid
Op het gebied van geluid zijn tal van oplossingen en toepassingen mogelijk. In eerste instantie draait het hier vaak om de juiste bekabeling of bijvoorbeeld de aanleg van een 100 volt-systeem.

ES&I heeft kennis en ervaring op het gebied van systemen die zich richten op geluidsanalyse in de zorg. Zo zijn er inmiddels systemen beschikbaar die via de smartphone melding maken van bijvoorbeeld de verandering van geluid bij paniek. Via een slim systeem kan door een snelle melding adequaat worden gereageerd.

ES&I en geluid, zo hoort het.